Novinářem na zkoušku

soutěž pro jihočeské studenstvo středních škol všech směrů

Časopis Klepy z židovského koupaliště, který vycházel v letech 1940-1941, připravovali a psali vaši vrstevníci.
Vytvářeli ho v době, kdy  za Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války platila protižidovská opatření: Židé nesměli například chodit do školy, do kina, na plovárnu. A na sportoviště ani jako diváci.

Časopis Klepy svou strukturou připomíná tak trochu Facebook.

Jeho šéfredaktor Rudolf Stadler stihl před transportem do Terezína kompletní časopis ještě schovat. Konce války se Ruda nedožil. Bylo mu necelých 21 let.

Časopis vyzvedla až jeho sestra Irena, která věznění za války přežila.

Pro koho je soutěž
Pro jihočeské studenty středních i odborných škol. Do soutěže se mohou hlásit jednotlivci i kolektivy.

Věkové kategorie

I. kategorie 15 – 17 let
II. kategorie 18 – 20 let

Termín soutěže
19. 2. – 30. dubna 2024

Soutěžní úkoly

  1. Napište volný novinářský útvar na téma: Co vás na časopise Klepy nejvíce zaujalo a proč? (např. úvaha, glosa, esej).
  2. Zvolte si jednu rubriku z časopisu a napište do ní svůj příspěvek na téma Jak se od doby vydávání Klepů změnil život okolo mne. (např. dopis šéfredaktorovi, reportáž, fiktivní rozhovor).
  3. Rozsah každé práce max. 3 normostrany (1 normostrana = 1 800 úhozů vč. mezer).

Slavnostní vyhlášení výsledků
v 1/2 května 2024

Porota
Vaše soutěžní práce bude hodnotit pětičlená porota odborníků  z Jihočeského muzea, z Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, z jihočeské pobočky Paměti národa – Post Bellum. Dalšími porotci budou členové Syndikátu jihočeských novinářů.

Odeslání soutěžních prací

Max. počet je 10 souborů po á 4 Mb.
Choose File

Vložením osobních údajů souhlaš s podmínkami ochrany osobních údajů a pravidly soutěže.

Časopis Klepy z židovské plovárny

V od srpna 1940 do listopadu 1941 vyšlo 22 čísel. Jeho název odkazuje na místo židovská plovárna, která byla v létě 1940 povolena. Nebyla to plovárna v klasickém slova smyslu, ale plácek na českobudějovickém břehu řeky Vltava v místě, kde vedla železniční trať z Českých Budějovic do Plzně.

Autoři časopisu se zde scházeli a zpočátku samizdatového časopisu vznikaly texty související z tímto místem. Rudolf Stadler před svým transportem do Terezína časopis schoval u své hospodyně. Po válce se dostaly do rukou jeho sestry Ireny, která jako jediná z rodiny přežila holokaust. Následně všechna vydání synovec Rudy věnoval Židovskému muzeu v Praze a díky tomu jej máme dnes možnost online prolistovat:

Začtěte se do časopisu Klepy

Rudolf “Ruda” Stadler

John Freud

✳︎ 18. 9. 1924 – ✢ únor 1945

Rudolf “Ruda” Stadler, též přezdívaný “Bagr”. Žil s rodiči a sestrou Irenou (později provdanou za Viktora Kendeho) v českobudějovickém domě v Krajinské ulici, kde psal pro místní židovskou mládež časopis Klepy z židovského koupaliště. Původně studoval na českobudějovické obchodní akademii, po okupaci musel ze školy odejít a začal se učit na cukráře. V dubnu 1942 byl s rodiči a sestrou deportován do Terezína, odkud byl 28. 9. 1944 odvlečen do Osvětimi. Zemřel v únoru 1945 na stavbě silnice u Litoměřic, když ho utloukl kápo, kterému nechtěl Ruda dát svůj kabát.

Rudolf Stadler
Kameny zmizelých rodiny Stladlerů v Krajinské 28 v Českých Budějovicích

✳︎ 6. 6. 1930

John Freund se narodil pod jménem Hanuš Jan Freund 6. června 1930 v Českých Budějovicích v rodině dětského lékaře Gustava Freunda. Je jediný žijící spolutvůrce časopisu Klepy. když mu bylo 12 let, nastoupil do transportu směr terezínské ghetto. Podařilo se mu dostat do skupiny tzv. Birkenau Boys (chlapci mezi 13 – 15 lety vyčlenění pro pomoc Říši), díky tomu se mu podařilo uniknout plynové komoře. Po únoru 1948 využil nabídky a přestěhoval se do Kanady, kde žije dodnes.

Záznamy vzpomínek

zdroj: archiv John Freund

Zajímavosti

Záštity

Jiří Kende

Synovec šéfredaktora časopisu Klepy z židovského koupaliště Rudolfova Stadlera. V roce 1973 se oženil a s vystěhovaleckým pasem následoval svoji manželku v roce 1973 do Západního Berlína do tehdejší Německá spolková republika. Zde od roku 1985 až do svého důchodu působil jako generální ředitel univerzitní knihovny Freie Universität v Berlíně.

Jeho prarodiče odjeli posledním transportem do Osvětimi, kde také zahynuli (v Prokyšově ulici v Českých Budějovicích mají své Kameny zmizelých). Rodiče Jiřího Kendeho (maminka byla sestrou Rudolfa Stadlera)  přežili Terezín, ale zpátky do Českých Budějovic se už nevrátili.

Jiří Kende se svou manželkou Hanou Kende věnoval kompletní časopis Klepy z židovského koupalšitě Židovskému muzeu v Praze.

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Primátorka Statutárního města České Budějovice.

Mgr. Pavel Klíma

Náměstek hejtmana Jihočeského kraje pod jehož gestci spadá mj. školství.