Syndikát jihočeských novinářů je pobočný spolek Syndikátu novinářů České republiky z.s.

SN ČR je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

Kdo a jak se může stát členem?
Členem syndikátu může být člověk, který novinářské práci věnuje většinu svého času. Členem se může stát také student žurnalistiky nebo příbuzného oboru a bývalý novinář-senior.

Staňte se členem