Na říjen připravil SYNDIKÁT JIHOČESKÝCH NOVINÁŘŮ mimo jiné prezentaci knižních publikací, vydaných v předchozích pěti letech pod hlavičkou tohoto profesního sdružení. Připravovaná beseda s veřejností se bude odehrávat v prostorách knihovny ve Čtyřech Dvorech v areálu ZŠ Emy Destinnové v úterý 17. října od 18.30 hodin.

Rada jihočeského syndikátu novinářů by tímto způsobem chtěla ve zkratce představit činnost sdružení, především pak sérii knih obsáhlých rozhovorů se zajímavými osobnostmi regionu a přiblížit i jejich obsah, záměr a okolnosti jejich vzniku. V každém z uváděných titulů najdete dvanáct profesionálních rozhovorů s osobními vizitkami a fotografiemi zpovídaných respondentů. První z prezentovaných knih byla nazvána Stopy v jihočeské kultuře aneb Ohlédnutí s Múzami a je věnována regionální kultuře a jejím vybraným představitelům. Výhradně ženským účastnicím je pak vyhrazena kniha druhá s názvem Ženy s odvahou, přibližující tucet dam různého věku a postavení, které se dokázaly svou vytrvalostí a schopnostmi zapsat do jihočeské současnosti. A třetí, nejnovější publikací, která vyšla na sklonku loňského roku, je titul Jak nepromarnit život, obsahující rozhovory s představiteli různých povolání a zaměření, kteří na svém postu dosáhli nesporných úspěchů.

V besedě za účasti Rady SjčN a většiny zapojených autorů (Michal Cirmaciu, Filip Šmaus, Stanislava Wróblová, Hanka Hosnedlová, Radek Gális) bude dán prostor nejen tvůrcům zmiňovaných knih z řad novinářů, ale i některým respondentům, kteří přislíbili účast, jako populární kuchařský mág Petr Stupka, dlouholetý sládek českobudějovického Budvaru Josef Tolar, sportovec – běžec a zakladatel zpravodaje pro atlety a triatlonisty Miroslav Šimek, letec a karikaturista Miloslav Martenek nebo archeoložka Zuzana Thomová Kromě toho i návštěvníci budou moci pokládat otázky jak autorům rozhovorů, tak přítomným respondentům a bude i možnost si prezentované knižní tituly zakoupit za jednorázově sníženou cenu.