Dne 22. června 2022 se konala schůze nové Rady SYNDIKÁTU JIHOČESKÝCH NOVINÁŘŮ. Rada má 5 členů (Hanka Hosnedlová, Stanislava Wróblová, Michal Cirmaciu, Radek Gális a Filip Šmaus) a jednoho člena náhradníka (Petr Vitoň). Nová Rada si pak ze svých řad zvolila předsedu, kterým se stal Michal Cirmaciu. Michal se tak po pár letech vrací na tento post a chce pokračovat v rozdělané práci, kterou nestihl za svého dřívějšího předsednictví. Neformální místopředsedkyní a “pravou rukou” Michala byla jednohlasně zvolena Stanislava Wróblová. Gratulujeme oboum a těšíme se všichni na pozitivní posun SYNDIKÁTU JIHOČESKÝCH NOVINÁŘŮ pod novým vedením.