Do 30. 6. 2022 podávejte/nominujte do soutěže o Česko-německou novinářskou cenu 2022 příspěvky zveřejněné v posledních 12 měsících, a to v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize) či v nových a/nebo crossmediálních novinářských formátech.

Cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně se Syndikátem novinářů ČR a německým DJV od roku 2016. Oceňuje tak práci novinářek a novinářů, kteří nad rámec standardního zpravodajství přibližují události a lidi v sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným přístupem přispívají k hlubšímu vzájemnému porozumění. Tématem mohou být i rozličné aspekty česko-německých vztahů v mezinárodním kontextu.

Ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek k aktuálnímu ročníku uvedli: „Válka na Ukrajině přivedla do mezní situace nejenom novináře a novinářky přímo na místě, ale novinařinu celkově. S dosud nevídanou silou tak vidíme význam nezkresleného zpravodajství. Válka a reakce na ni zároveň vystavuje naši soudržnost i vztahy mezi Čechy a Němci novým zkouškám. Novináři a novinářky z obou zemí mají v těchto dobách všeobecného znejistění a zpochybnění zavedených postojů o to důležitější roli, aby se dívali za hranici a kritickým, ale nepředpojatým pohledem napomáhali pochopení postojů obou stran. Právě tento přístup k novinařině chceme Českoněmeckou novinářskou cenou ocenit a dále povzbudit.“

V každé kategorii je vypsána finanční odměna 2.000 eur. Nadto porota uděluje Zvláštní cenu Mileny Jesenské za novinářský příspěvek zabývající se z aktuální perspektivy tématy, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.

Dále může porota nedotovaným zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost vyznamenat osobnost nebo redakci, které se v delším časovém období zasloužily o diferencované vzájemné vnímání.