V červnu se uskuteční valná hromada Syndikátu novinářů ČR, která zvolí nové představitele organizace a rozhodne o zásadních krocích včetně nakládání s majetkem.
Valná hromada má v souladu se stanovami podobu shromáždění delegátů. A protože těm současným s červnem vyprší tříletý mandát, vybereme nové pro další tříleté období.

Pravidla jsou prakticky stejná jako před třemi lety. Regionální sdružení a kluby zvolí na každých svých 15 členů jednoho delegáta či delegátku. Pokud nemají dostatečný počet členů, musí budoucí delegát či delegátka získat 15 podpisů na petičním archu. Každý řádný člen SN ČR může podepsat právě jeden (pokud by jich podepsal víc, platí jen ten doručený do kanceláře SN ČR jako první).

Na petiční archy se může podepsat také kterýkoli člen územního sdružení nebo klubu, musí ale prokazatelně o svém záměru dát vědět před 30. dubnem kanceláři SN ČR, aby nebyl započítáván ve své mateřské organizaci.

Za řádného člena syndikátu bude považován ten, kdo má k rozhodujícímu datu – tedy do 30. dubna zaplacen členský příspěvek. Petiční archy a výsledky hlasování sdružení a klubů je potřeba kanceláři doručit do 20. května.

Valná hromada se koná 10. června.